CLASS XI
Account
1. 08 Sep 2020 Account worksheet 33
Biology
1. 08 Sep 2020 Biology worksheet 33
English
1. 08 Sep 2020 English worksheet 33
Maths
1. 08 Sep 2020 Maths worksheet 33
PHYSICS
1. 18 Sep 2020 PHYSICS WORKSHEET 1
HINDI
1. 09 Sep 2020 Hindi worksheet 34
CHEMISTRY
1. 09 Sep 2020 Chemistry worksheet 34
ECONOMICS
1. 09 Sep 2020 Economics worksheet 34
HISTORY
1. 09 Sep 2020 History worksheet 34
ENGLISH LITERATURE
1. 09 Sep 2020 ENGLISH LITERATURE worksheet 34
Commerce
1. 10 Sep 2020 Commerce worksheet 35
Political science
1. 10 Sep 2020 Political science worksheet 35
Economics
1. 11 Sep 2020 Economics worksheet 36
Chemistry
1. 11 Sep 2020 Chemistry worksheet 36
Maths
1. 11 Sep 2020 Maths worksheet 36
Biology
1. 11 Sep 2020 Biology worksheet 36
PHYSICS
1. 18 Sep 2020 PHYSICS WORKSHEET 2
Commerce
1. 12 Sep 2020 Commerce worksheet 37
Accounts
1. 12 Sep 2020 Accounts worksheet 37
Hindi
1. 12 Sep 2020 Hindi worksheet 37
Commerce
1. 12 Sep 2020 Commerce worksheet 37
Account
1. 15 Sep 2020 Account worksheet 38
Hindi
1. 16 Sep 2020 Hindi worksheet 39
Economics
1. 16 Sep 2020 Economics worksheet 39
Chemistry
1. 16 Sep 2020 Chemistry worksheet 39
History
1. 16 Sep 2020 History worksheet 39
English literature
1. 16 Sep 2020 English literature worksheet 39
Physics
1. 17 Sep 2020 Physics worksheet 40
Biology
1. 19 Sep 2020 Biology worksheet 41
Physics
1. 19 Sep 2020 Physics worksheet 41
Chemistry
1. 19 Sep 2020 Chemistry worksheet 41
Economics
1. 19 Sep 2020 Economics worksheet 41
Account
1. 19 Sep 2020 Account worksheet 41
Commerce
1. 19 Sep 2020 Commerce worksheet 41
Hindi
1. 19 Sep 2020 Hindi worksheet 41
Political
1. 19 Sep 2020 Political worksheet 41
Syllabus
1. 19 Sep 2020 Syllabus
Maths
1. 19 Sep 2020 Maths 41