CLASS XI
ENGLISH LANG
1. 12 Jun 2021 English lang part 1
PHYSICS
1. 12 Jun 2021 Physics part 1
ACCOUNTS
1. 12 Jun 2021 Accounts part 1
COMPUTER
1. 12 Jun 2021 Computer part 1
COMMERCE
1. 18 Jun 2021 COMMERCE PART 1
ECONOMICS
1. 21 Jun 2021 Economics part 1
Hindi
1. 28 Jul 2021 Hindi literature worksheet 1
COMMERCE
1. 05 Jul 2021 COMMERCE PART 2
ENGLISH LANGUAGE
1. 02 Jul 2021 English language worksheet 2
PHYSICS
1. 24 Jun 2021 Physics worksheet 2
COMPUTER
1. 12 Jun 2021 Computer part 1
ECONOMICS
1. 29 Jun 2021 ECONOMICS PART 2
2. 29 Jun 2021 ECONOMICS PART 3
ENGLISH LANGUAGE
1. 09 Jul 2021 English essay worksheet 3
Physics
1. 26 Jun 2021 Physics
COMPUTER
1. 29 Jun 2021 Computer part 3
PHYSICS
1. 29 Jun 2021 Physics part 4
COMPUTER
1. 29 Jun 2021 Computer part 4
ECONOMICS
1. 05 Jul 2021 ECONOMICS PART 4
2. 06 Aug 2021 ECONOMICS PART 5
PHYSICS
1. 30 Jun 2021 Physics part 5
COMPUTER
1. 01 Jul 2021 Computer part 5
2. 05 Jul 2021 Computer part 6
ECONOMICS
1. 06 Aug 2021 ECONOMICS PART 6
PHYSICS
1. 07 Jul 2021 Physics worksheet 6
COMPUTER
1. 09 Jul 2021 Computer worksheet 7
PHYSICS
1. 09 Jul 2021 Physics worksheet 7
2. 14 Jul 2021 Physics worksheet 8
COMPUTER
1. 14 Jul 2021 Computer worksheet 8
PHYSICS
1. 17 Jul 2021 Physics part 9
2. 24 Jul 2021 Physics worksheet 10
3. 28 Jul 2021 Physics part 11
4. 04 Aug 2021 Physics worksheet 12
5. 07 Aug 2021 Physics worksheet 13