CLASS X
MATHS
1. 12 Jun 2021 Maths syllabus
BIOLOGY
1. 12 Jun 2021 Biology syllabus
CHEMISTRY
1. 12 Jun 2021 Chemistry syllabus
HINDI
1. 12 Jun 2021 Hindi part 1
COMMERCE
1. 17 Jun 2021 COMMERCE PART 1
ECONOMICS
1. 17 Jun 2021 ECONOMICS PART 1
ENGLISH LANG
1. 12 Jun 2021 English lang part 1
PHYSICS
1. 24 Jun 2021 Physics worksheet 1
GEOGRAPHY
1. 29 Jun 2021 Geography part 1
ENGLISH
1. 07 Jul 2021 English syllabus
GEOGRAPHY
1. 05 Jul 2021 Geography part 2
PHYSICS
1. 07 Jul 2021 Physics part 2
BIOLOGY
1. 07 Jul 2021 Biology part 2
COMMERCE
1. 29 Jun 2021 COMMERCE PART 2
ENGLISH LIT
1. 17 Jun 2021 English play act 2
ENGLISH LANG
1. 25 Jun 2021 English lang part 2
ECONOMICS
1. 17 Jun 2021 ECONOMICS PART 2
MATHS
1. 14 Jun 2021 Maths PART 2
HINDI
1. 12 Jun 2021 Hindi part 2
COMPUTER
1. 12 Jun 2021 Computer part 2
ENGLISH LIT
1. 21 Jun 2021 English lit play 2
MATHS
1. 25 Jun 2021 Maths PART 3
COMPUTER
1. 10 Jun 2021 Computer part 3
HINDI
1. 29 Jun 2021 Hindi part 3
ECONOMICS
1. 01 Jul 2021 ECONOMICS PART 3
COMMERCE
1. 05 Jul 2021 COMMERCE PART 3
PHYSICS
1. 08 Jul 2021 Physics worksheet 3
BIOLOGY
1. 13 Jul 2021 Biology part 3
GEOGRAPHY
1. 28 Jul 2021 Geography part 3
PHYSICS
1. 13 Jul 2021 Physics part 4
COMMERCE
1. 06 Aug 2021 COMMERCE PART 4
HINDI
1. 05 Jul 2021 Hindi part 4
ECONOMICS
1. 05 Jul 2021 ECONOMICS PART 4
ENGLISH LIT
1. 30 Jun 2021 English lit part 4
COMPUTER
1. 16 Jun 2021 Computer part 4
MATHS
1. 25 Jun 2021 Maths PART 4
COMPUTER
1. 24 Jun 2021 Computer worksheet 5
MATHS
1. 30 Jun 2021 Maths PART 5
HINDI
1. 07 Jul 2021 Hindi part 5
PHYSICS
1. 16 Jul 2021 Physics worksheet 5
ENGLISH
1. 12 Jul 2021 English lang worksheet 5
PHYSICS
1. 04 Aug 2021 Physics part 6
MATHS
1. 07 Jul 2021 Maths PART 6
HINDI
1. 12 Jul 2021 Hindi worksheet 6
COMPUTER
1. 25 Jun 2021 Computer part 6
2. 30 Jun 2021 Computer part 7
MATHS
1. 12 Jul 2021 Maths PART 7
Hindi
1. 28 Jul 2021 Hindi literature worksheet 7
PHYSICS
1. 06 Aug 2021 Physics part 7
2. 10 Aug 2021 Physics part 8
Hindi
1. 28 Jul 2021 Hindi language worksheet 8
MATHS
1. 14 Jul 2021 Maths PART 8
COMPUTER
1. 07 Jul 2021 Computer part 8
2. 12 Jul 2021 Computer part 9
MATHS
1. 28 Jul 2021 Maths worksheet 9
COMPUTER
1. 14 Jul 2021 COMPUTER PART 10
MATHS
1. 04 Aug 2021 Maths PART 10
COMPUTER
1. 06 Aug 2021 Computer part 10
Computer
1. 27 Jul 2021 Computer worksheet 11
MATHS
1. 06 Aug 2021 Maths PART 11
COMPUTER
1. 06 Aug 2021 Computer part 12
2. 04 Aug 2021 Computer part 12
3. 06 Aug 2021 Computer part 14
4. 06 Aug 2021 Computer part 16